SỐNG XANH

SỐNG TẬN HƯỞNG

Công ty Bể bơi Việt Nam luôn thực hiện mọi công việc thiết kế bể bơi thi công sân vườn theo một quy trình chuẩn nhằm đem lại giải pháp tối ưu nhất cho bể bơi của quý khách.

188

Công trình đã thi công

65

Bể bơi kinh doanh

80

Bể bơi dự án

43

Bể bơi gia đình

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Công ty Bể Bơi Việt Nam luôn thực hiện mọi công việc thiết kế bể bơi thi công sân vườn theo một quy trình chuẩn nhằm đem lại giải pháp tối ưu nhất cho bể bơi của quý khách.

Sống xanh sống tận hưởng

Hóa chất xử lý nước

Trợ lắng PAC

Hóa chất xử lý nước

Bộ kiểm tra hóa chất bể bơi

Hóa chất xử lý nước

Hóa chất bể bơi – Clo viên

Phụ kiện hồ bơi khác

Phao phân làn bơi

Phụ kiện hồ bơi khác

Thanh nhựa mương tràn bể bơi

Máy điện phân muối

Máy điện phân muối Emaux

Bộ lọc hồ bơi China

Máy Bơm Lọc Bể Bơi Emaux HP SB